Om Djurgårdsfärjan linje 82

Redan under 1600-talet anordnades reglerad trafik över Stockholm innersta vatten med hjälp av Roddbåtar. Men den första ”moderna" färjan, med namnet Djurgården 1, började trafikera sträckan mellan Slussen och Djurgården år 1897 i samband med Stockholmsutställningen. Färjorna var då ångdrivna och man reste med polletter som man köpte i pollettkiosker på kajerna för att sedan lämna i matrosens pollettbössa ombord.

 

 

Nu är löpnumret uppe i 11 och den historiska sträckan trafikeras av Djurgården 8, 9, 10 och 11 som körs på miljödiesel och har avgasrening. Linje 82, som linjen heter idag, är en del av SL-trafiken i Stockholm, precis som buss, tunnelbana och spårvagn. Det innebär att alla SL-biljetter gäller ombord, även reskassa. Pollettkioskerna vid Slussen och Allmänna Gränd har ersatts av färjeterminaler, men för den historiskt intresserade finns Allmänna Gränds gamla pollettkiosk kvar än idag, alldeles vid sidan om terminalen.